Bacardí és la marca comercial de la companyia de begudes alcohòliques fundada pel català Facund Bacardí i Massó, un emigrant de Sitges. Aquesta empresa va ser fundada a Santiago de Cuba el 1862 tal com és coneguda mundialment. Actualment, la seu internacional d’aquesta empresa és a Bermudes, però també té oficines a Miami i a Puerto Rico.