Els vins escumosos s’obtenen gràcies a una segona fermentació del vi en envàs tancat, la qual atorga el seu caràcter carbònic. D’aquesta manera, el vi forma escuma de sensible persistència seguida d’un despreniment continu de bombolles.