Un licor de whisky és una combinació de whisky amb una diferent varietat de saboritzants i altres agregats, i com a resultat una beguda més suau que el Whisky original.