El patxaran s’obté per la maceració d’endrines a aiguardent anisat. És característic de la regió de Navarra. El seu contingut alcohòlic oscil·la entre el 25 i el 30% del volum i s’acostuma a prendre després dels àpats, com a digestiu.